martes, 21 de enero de 2014

Ruta para o sábado

Polo facebook mandáronnos información dunha ruta que vai ter lugar este sábado 25 de xaneiro. Está organizada por o colectivo Anda Tui Regodapedra e a ruta é o Sendeiro das Fragas e Levadas do Calvo e Deva en A Cañiza. Para mais información sobre a ruta e como apuntarvos o podedes facer na web do colectivo Anda Tui.

Por el facebook nos mandaron información de una ruta que va a tener lugar este sábado 25 de enero. Está organizada por el colectivo Anda Tui Regodapedra y la ruta es el Sendeiro das Fragas e Levadas do Calvo e Deva en A Cañiza. Para mais información sobre la ruta y como apuntaros lo podéis hacer en la web del colectivo Anda Tui.


No hay comentarios:

Publicar un comentario